MARTEX_LOGO_2017_500px.png

Krawieckie Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe „MARTEX” Skóra Paweł

ul. Przemysłowa 7b, 28-300 Jędrzejów

nip: 6561002040

REGON 290255850

tel. 41/386-15-89, fax wew (27)

email: kpph.martex@gmail.com 

SKLEP INTERNETOWY: WWW.MARTEX-JW.PL

WWW.SKLEP.MARTEX-JW.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

KPPH MARTEX SKÓRA PAWEŁ

wersja 2018.08

 

1. REGULACJE WSTĘPNE

Sklep Internetowy, działający pod adresem www.sklep.martex-jw.pl prowadzony przez: Krawieckie Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe MARTEX Skóra Paweł ul. Przemysłowa 7 B, 28-300 Jędrzejów, NIP 656 100 20 40, REGON 290255850, umożliwia kupowanie towarów przy pomocy sieci elektronicznej (Internet) - pod adresem: www.sklep.martex-jw.pl ,tel. kontaktowy: 501 156 577 41 386 15 89 fax: 41 386 15 89 wew. 27

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1.Regulamin określa zasady zakupów w sklepie internetowym KPPH MARTEX Jędrzejów.

2.2.Klient powinien zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu najpóźniej w chwili dokonywania zamówienia.

2.3.Każda zmiana regulaminu będzie publikowana na stronie www.martex-jw.pl w zakładce Regulamin.

2.4.Umowa sprzedaży zawierana jest między Zamawiającym, a KPPH MARTEX Skóra Paweł dalej zwana, jako „Sprzedawca”.

2.5.Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim.

2.6.Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż produktów wyłącznie na terenie Polski.

3. ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW

3.1.Sklep Internetowy znajdujący się pod adresem www.sklep.martex-jw.pl służy do dokonywania zakupów wybranych artykułów za pośrednictwem sieci Internet, sprzedawanych również w hurtowni i sklepach KPPH MARTEX oraz innych współpracujących hurtowniach i sklepach.

3.2.Zakupy w sklepie internetowym KPPH MARTEX mogą być dokonywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia na stronie www.sklep.martex-jw.pl, określenie formy płatności i przesłanie zamówienia.

3.3.Zamieszczone na stronach sklepu ceny są jedynie zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Prezentowany katalog produktów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a ma jedynie charakter informacyjny.

3.4.Zamawiający po dokonaniu wyboru określonego produktu lub produktów i umieszczeniu go w wirtualnym koszyku w momencie chęci zamówienia wybranych towarów powinien dokonać rejestracji do systemu sklepowego poprzez uzupełnienie formularza rejestracyjnego z danymi niezbędnymi do realizacji w/w zamówienia.

3.5.Przyjęcie przez Sklep Internetowy każdego złożonego zamówienia jest potwierdzane drogą e-mailową lub telefoniczną przez obsługę Sklepu Internetowego. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie potwierdzenia zamówienia przez KPPH MARTEX Jędrzejów.

3.6.Wysyłając zamówienie, Zamawiający oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu Sklepu Internetowego, w szczególności z możliwością odstąpienia od umowy, zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 Poz. 827 ), i akceptuje jego postanowienia.

3.7.Sklep Internetowy KPPH MARTEX Jędrzejów przyjmuje zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w niedziele i święta rozpatrywane będą w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone. Sprzedawca jest zobowiązany wydać produkt niezwłocznie nie później niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia Umowy.

3.8.Ceny podawane w sklepie internetowym KPPH MARTEX Jędrzejów są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia.

3.9.KPPH MARTEX Skóra Paweł Jędrzejów prowadzący Sklep Internetowy, wystawia dokument sprzedaży, którym jest paragon lub faktura VAT.

3.10.Złożenie zamówienia przez Nabywcę jest równoznaczne z upoważnieniem Sklepu Internetowego do wystawienia faktury bez konieczności uzyskania podpisu Nabywcy.

4. FORMY PŁATNOŚCI I CENY

4.1.Zamawiający ma możliwość dokonania płatności:

1. PRZEDPŁATA:

Podczas dokonywania przedpłaty:

należność za zamówienie internetowe należy uregulować przelewem na konto:

KPPH MARTEX Skóra Paweł, CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA SA O. WE WROCŁAWIU nr rachunku: 95 1940 1076 3134 6924 0000 0000

Na poleceniu przelewu (lub blankiecie pocztowym) należy podać numer zamówienia (numer ten jest wyświetlany podczas akceptowania zamówienia).

Zamówienie zostaje skierowane do realizacji w momencie pojawienia się wpłaty na koncie

2. POBRANIE:

W przypadku płatności przy odbiorze Zamawiający reguluje należność gotówką do rąk pracownika firmy kurierskiej.

4.2. Przy zamówieniach o wartości powyżej 800,00 zł brutto koszt przesyłki pokrywa firma KPPH MARTEX Skóra Paweł. Darmowa przesyłka jest ważna tylko na terenie Polski.

4.3. W przypadku nie odebrania przez Zamawiającego paczki pobraniowej lub podanie przez niego błędnego adresu dostawy jest on zobowiązany do pokrycia kosztów transportu w obu kierunkach (w przypadku gdy przesyłka do nas wróciła). W razie wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem telefonu:+48 (41)386 15 89 tel. kom. 501 156 577

5. WARUNKI DOSTAWY TOWARÓW

5.1.Zamawiający w procesie zamawiania może wybrać następujące formy dostawy zamówionego towaru:

a. dostawa za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD.

5.2.Rozpatrzenie złożonego zamówienia polega na:

a. sprawdzeniu przez KPPH MARTEX Jędrzejów kompletności wysłanych danych,

b. skontaktowaniu się elektronicznie lub telefonicznie z Zamawiającym celem potwierdzenia tych danych oraz ilości, rodzaju i ceny zamawianego towaru.

5.3.Jeśli informacje złożone przez Zamawiającego są wystarczające, jego zamówienie zostanie ostatecznie zaakceptowane, o czym zostanie powiadomiony za pomocą wiadomości e-mail.

5.4. Zamówienia raz skompletowanego nie można cofnąć z realizacji.

5.5. Ostateczne zaakceptowanie zamówienia oznacza, że do Zamawiającego zostaje wysłany zamówiony towar.

5.6. Częściowo wypełniony formularz zamówienia (w szczególności błędny adres e-mail, numer telefonu), będzie odrzucony.

5.7. W momencie odrzucenia zamówienia nastąpi anulowanie zamówienia, a dane osobowe w nim zawarte zostaną usunięte z bazy danych sklepu.

5.9. Przewidywany czas dostawy i jej koszt został określony w tabeli kosztów stanowiącej załącznik umowy. Koszty dostaw mogą ulec zmianie wraz ze zmianą cenników operatorów.

TABELA KOSZTÓW:

Forma wysyłki - Kurier DPD

Przelew - 15,00 zł (zł brutto)

Za pobraniem - 19,00 zł (zł brutto)

Przewidywany czas dostawy wysyłki 1-2 dni

Przy zakupach powyżej 800,00 złotych brutto, przesyłka na koszt Sprzedawcy.

a.            W celu ułatwienia i usprawnienia procesu kupowania za pośrednictwem witryny www.sklep.martex-jw.pl, WWW.MARTEX-JW.PL  pomiędzy Zamawiającym, a Sklepem Internetowym KPPH MARTEX Jędrzejów prowadzona jest korespondencja e-mailowa. W jej ramach kupujący będzie otrzymywał na podany przy logowaniu (rejestracji) adres mailowy wiadomości dotyczące zamawianych przez niego produktów. Za wyjątkiem informacji dotyczącej anulowania zamówienia na życzenie klienta lub z powodu braku towaru, wszystkie e-maile zawierają numer zamówienia, listę zamówionych towarów, kwotę i wybrany sposób płatności, oraz sposób dostarczenia, a także dane odbiorcy.

b.            Potwierdzenie zamówienia - W momencie całkowitego zaakceptowania zamawianych produktów, oraz sposobu płatności i odbioru, klient otrzymuje informację potwierdzającą złożenie zamówienia. Zawiera ona numer zamówienia, wyszczególnienie wybranych towarów, wybrany sposób zapłaty i doręczenia, z podaniem adresu .

c.            Płatność przelewem lub kartą - W przypadku kiedy klient wybrał płatność przelewem lub kartą kredytową, może otrzymać dwa rodzaje informacji, w zależności od tego czy potwierdzenie przelewu/autoryzacja karty przebiegła pomyślnie, czy nie. W tym drugim przypadku, e-mail zawiera prośbę o ponowienie próby zapłaty.

d.            Brak potwierdzenia przelewu - W sytuacji kiedy kolejne próby zapłaty przelewem są nieskuteczne klient otrzymuje stosowną informację o zaistniałym problemie, z prośbą o kontakt z biurem KPPH MARTEX Jędrzejów i zastrzeżeniem,że realizacja zamówionych pozycji została wstrzymana do czasu wyjaśnienia sytuacji.

e.            Częściowa kompletacja zamówienia - Może zajść również sytuacja kiedy nie wszystkie zamówione pozycje są osiągalne. W takim przypadku klient otrzymuje wiadomość z informacją o tym jakie pozycje zostały skompletowane i w jego gestii pozostaje decyzja czy anulować całe zamówienie, czy realizować w kształcie w jakim jest w danym momencie możliwe. W zależności od decyzji podjętej przez kupującego zostanie wysłany e-mail potwierdzający całkowite anulowanie zamówienia, bądź potwierdzenie realizacji nie pełnego. W przypadku nie podjęcia przez klienta żadnej decyzji dotyczącej częściowej kompletacji zamówienia w przeciągu 5 dni, zamówienie zostaje anulowane, o czym zostaje powiadomiony stosowną wiadomością elektroniczną.

f.             Kompletacja i wysłanie zamówienia - Po całkowitym skompletowaniu zamówionych pozycji i ich wysłaniu klient otrzymuje wiadomość potwierdzającą ten fakt, oraz jednocześnie informującą po jakim minimalnym czasie przesyłka powinna zostać dostarczona do adresata.

g.            Anulowanie zamówienia - W przypadku anulowania zamówienia na wyraźne życzenie klienta lub z powodu braku zamawianego towaru w magazynie, kupujący otrzymuje stosowną informację wraz z podaniem przyczyny anulowania.

6. REKLAMACJE

6.1. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady towaru powstałe bądź ujawnione w okresie 2 lata od jego wydania Zamawiającemu.

6.2. Jeżeli po otrzymaniu towaru Zamawiający znajdzie w nim wady lub podczas używania ujawnią się w nim wady, Zamawiający ma prawo do złożenia reklamacji z tytułu rękojmi. W takiej sytuacji, zaleca się odesłanie zakupionego produktu na adres: Krawieckie Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe MARTEX ul. Przemysłowa 7B, 28-300 Jędrzejów, tel. kontaktowy: 501 156 577, fax 41 386 1589 wew. 27

6.3. Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

6.4. Do reklamowanego towaru należy dołączyć Wniosek reklamacyjny wraz z dowodem zakupu towaru lub wskazaniem innych dowodów zakupu towaru. Reklamacja powinna zawierać opis wady towaru oraz dzień powstania wady. Wniosek reklamacyjny stanowi Załącznik 1 do niniejszej umowy.

6.5. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez sklep przesyłki z reklamowanym produktem. W tym samym terminie klient powinien zostać powiadomiony o wyniku reklamacji.

6.6. W przypadku uzasadnionej reklamacji towar zostanie w rozsądnym czasie przywrócony do stanu zgodnego z umową zgodnie z żądaniem Reklamującego chyba, że żądanie Reklamującego będzie niemożliwe do spełnienia przez Sprzedawcę lub będzie wymagać nadmiernych kosztów w porównaniu z drugim z możliwych roszczeń, w takiej sytuacji Sprzedawca zaproponuje inne rozwiązanie.

6.7. Zamawiający ma również możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń takich jak: Mediacja przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej, Stałe Polubowne Sądy Konsumenckie, Rzecznicy Konsumentów, Organizacje pozarządowe.

7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY, ZWROTY

7.1. Postanowienia niniejszej sekcji VII mają zastosowanie wyłącznie do Klientów, którzy mają status konsumenta, tj. są osobami fizycznymi, dokonującymi czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową („Konsument”).

7.2. Zamawiającemu, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od

umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie. Konsument w celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu na

piśmie może skorzystać z formularza, którego wzór znajduje się na stronie sklepu www.martex-jw.pl .

7.3. Zamawiający może w terminie 14 dni od dnia objęcia rzeczy w posiadanie odstąpić od Umowy bez podawania przyczyny. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie Oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, załączony wzór Oświadczenia nie jest obowiązkowy.

7.4. Sprzedawca zobowiązuje się niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od otrzymania Oświadczenia Zamawiającego o odstąpieniu od Umowy, zwróci Zamawiającemu wszystkie dokonane przez niego płatności w tym koszty dostawy z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Zamawiającego sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym. Zwrot kosztów nastąpi w taki sam sposób płatności, jakiego użył Zamawiający chyba, że Zamawiający wyrazi zgodę na inny sposób.

7.5. Zamawiający zobowiązuje się niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od Umowy zwrócić towar Sprzedawcy. Jeżeli Zamawiający nie wywiąże się z obowiązku zwrotu towaru w terminie, Sprzedawca wstrzyma się ze zwrotem płatności otrzymanych od Zamawiającego do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia dowodu jego odesłania. W związku z powyższym Sprzedawca nie będzie zobowiązany do zachowania termin określonego w pkt 7.2.

7.6. Zamawiający, który odstąpi od Umowy ponosi bezpośrednie koszty odesłania towaru do Sprzedawcy

7.7. Jeżeli towar jest zniszczony, widać ślady użytkowania lub jest niechlujnie odesłany (pobrudzony) zwrotu nie przyjmujemy i odsyłamy towar na koszt odbiorcy.

7.8 Zamawiający ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Zwrot ceny będzie pomniejszony o tyle, o ile zmniejszyła się wartość rzeczy.

7.9. Indywidualne cechy towaru:

Jeżeli zamówisz towar, który zostanie wykonany na Twoje zamówienie tj. dostosowany do Twoich indywidualnych potrzeb wówczas nie można odstąpić od takiej umowy.

Przykładem takiego towaru jest:

-wydruk, haft, nadruk

-naszyte inicjałów

-wybór koloru, połączeń kolorów, którego nie ma w ofercie produktu

-wykonanie towaru na wymiar

8. WYMIANA TOWARU

8.1. Zamawiający może w terminie 14 dni od dnia objęcia rzeczy w posiadanie wymienić rzecz w obrębie tego samego modelu na inny rozmiar lub kolor. Do zachowania terminu należy przed jego upływem dostarczyć na adres: KPPH MARTEX ul. Przemysłowa 7B, 28-300 Jędrzejów tel. 501 156 577 Druk Wymiany wraz z towarem.

8.2. Pamiętaj o dostarczeniu dowodu zakupu (paragon, faktura, potwierdzenie przelewu itp.), który jest podstawą skorzystania z wymiany towaru.

8.3. Przewidywany czas wymiany to 14 dni roboczych.

8.4. Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem. Zamawiający, który skorzysta z możliwości wymiany, ponosi koszty przesyłek.

8.5 Zamówienia nietypowe nie podlegają wymianie ani zwrotowi. Za zamówienia nietypowe uznaje się: odzież w rozmiarze innym niż podany w tabeli, w innym kolorze niż standardowy, z dodatkiem typu haft, nadruk lub elementy inne niż w standardowych modelach. W rozmiarach nietypowych lub niestandardowo szytych cena jest wyższa o 30%.

9. OCHRONA DANYCH

9.1. Wypełnione dane osobowe w formularzu zamówienia (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883.), będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej oraz informowania Państwa o nowościach i promocjach w naszym sklepie. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim.

9.2. Dane osobowe Kupującego chronione zgodnie z ustawą o danych osobowych nie są przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom do celów innych niż związanych z realizacją zamówienia.

9.3. Dostęp do danych osobowych posiada administrator sklepu internetowego KPPH MARTEX, oraz każdy Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz do wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania do celów związanych z realizacją zamówienia.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1. Firma KPPH MARTEX Jędrzejów zastrzega sobie prawo do:

a. wolnorynkowej zmiany cen w ujęciu abstrakcyjnym, ze skutkiem od chwili dokonania zmiany,

b. zmiany oferty sklepu internetowego KPPH MARTEX Skóra Paweł,

10.2. Niniejszym Regulaminem został sporządzony na podstawie obowiązujących przepisów prawa polskiego. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem a także w zakresie w jakim regulamin okazałby się sprzeczny z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa stosuje się przepisy prawa polskiego.

Paweł SkóraUtwórz nowe konto

Już posiadasz konto?
Zaloguj się lub Resetuj hasło
Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Akceptuj Więcej informacji Odrzuć